Các phương pháp thi công cơ bản – Tạo điện cực nằm ngang

SAN-EARTH M5C thường được  dùng như một loại bột khô bao quanh  điện cực đặt trong rãnh. Tuy nhiên  cũng có thể trộn SAN-EARTH M5C  với nước tạo thành một loại vữa. Sau  khi rãnh đã được lấp đầy,  SAN-EARTH M5C sẽ hấp thụ hơi ẩm  trong đất và đông cứng lại trở thành  một điện cực tiếp địa bền vững có  diện tích bề mặt lớn hơn rất nhiều  lần so với điện cực bằng đồng thông  thường.

Chiều dài của rãnh phụ thuộc vào  điện trở suất của đất tại khu vực thi công và phụ thuộc vào yêu cầu về trị số điện trở tiếp địa. Chiều sâu của rãnh ít nhất là 50cm.  Điện cực sử dụng SAN-EARTH tốt nhất là được lấp đất dưới độ sâu đóng băng, mặc dù có thể  không phải là yêu cầu bắt buộc. Đáy của rãnh càng bằng phẳng càng tốt.

Sau khi đào rãnh xong, đặt điện cực vào giữa, sau đó phủ SAN-EARTH M5C quanh điện cực.  Lớp bột SAN-EARTH M5C bao quanh điện cực dày khoảng 5cm và giảm dần khoảng 2cm ở hai  mép của rãnh tiếp địa.

————————————————————————————————————————-