Dịch vụ – Giải pháp chống sét sử dụng Sankosha SAN EARTH M5C

Kính thưa Quý vị!

Kema Vietnam cung cấp những dịch vụ – giải pháp sau:

1. Cung cấp vật liệu giảm điện trở suất đất San Earth M5C. Vật liệu có tác dụng làm giảm ≥  40% điện trở của hệ thống tiếp địa. Vật liệu đặc biệt hiệu quả đối với các vùng đất có địa  hình phức tạp, nhiều đá, cát, sỏi như đồi núi, hải đảo, ven biển…

2. Cung cấp thiết bị, vật tư hệ thống chống sét trực tiếp (kim thu sét, dây thoát sét, dây nối  đất – tiếp đất, cọc tiếp đất, phụ kiện chống sét…), hệ thống chống sét lan truyền (đường  nguồn, đường tín hiệu).

3. Thiết bị chống xung điện áp  SPD (Surge Protective Device)

4. Hỗ trợ, tư vấn, cung cấp các giải pháp chống sét và tiếp đất hiệu quả cho các đối  tác có nhu cầu trong các lĩnh vực: Điện lực, Viễn thông, Giao thông vận tải, Xây dựng,  Công nghiệp, Thông tin tín hiệu hàng hải – hàng không – đường sắt…