Một số khách hàng đã sử dụng vật liệu giảm điện trở đất ( bột GEM) SAN EARTH M5C – Ngành viễn thông, hàng hải

Kính thưa Quý vị!

Được phục vụ quý vị đã là một vinh hạnh, đâu kể khó khăn gian khổ, một nén cũng thơm một tiền cũng quý. Kema Vietnam luôn tận tâm, tìm mọi giải pháp tốt nhất để quý vị được việc với chi phí phải chăng, hợp lý. Chúng tôi cho rằng được việc là quan trọng nhất trong giai đoạn lịch sử này.

S  T  T Tên công trình/ dự án Chủ đầu tư Nội dung công việc
II. Công trình, dự án thuộc ngành viễn thông, hàng hải
1 Bổ sung hệ thống chống sét và tiếp đất  cho các trạm viễn thông huyện Lạng  Giang, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng –  VNPT Bắc Giang. VNPT – Bắc Giang Sử dụng vật liệu San Earth bổ sung  hệ thống tiếp đất cho 7 trạm BTS –  Viễn thông Bắc Giang.
2 Sửa chữa, cải tạo hệ thống tiếp địa cho  trạm BTS/ tổng trạm BTS của Viettel Tập đoàn  Viễn thông

Quân đội Viettel

Sử dụng vật liệu San Earth cho sửa  chữa, cải tạo hệ thống tia tiếp địa  của trạm BTS/ tổng trạm BTS.
3 Thi công sửa chữa hệ thống tiếp đất và  hệ thống chống sét VNPT – Thừa  Thiên Huế Sử dụng vật liệu San Earth cho sửa  chữa, cải tạo hệ thống tia tiếp địa  của trạm, đài viễn thông tỉnh Thừa  Thiên – Huế.
4 Cung cấp, lắp đặt các thiết bị chống sét  và hệ thống tiếp đất cho các điểm  chuyển mạch. Ban QLDA các công

trình Viễn thông

Sử dụng vật liệu San Earth cho xây  dựng hệ thống tiếp địa của trạm,  đài viễn thông
5 Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hệ thống  chống sét chủ động cho 08 trạm biển  đảo khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận  và Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm Thông tin

Di động Khu vực VI

Sử dụng vật liệu San Earth cho xây  dựng hệ thống tiếp địa các trạm  BTS biển đảo của Mobifone.
6 Cải tạo nâng cấp lắp đặt hệ thống  chống sét trạm đèn biển KV phía Nam  thuộc hệ thống đèn biển VN Công ty Bảo đảm An  toàn Hàng hải II Sử dụng vật liệu San Earth cho xây  dựng hệ thống tiếp địa của trạm  đèn biển.