Một số khách hàng đã sử dụng vật liệu giảm điện trở đất ( bột GEM) SAN EARTH M5C – Công trình, dự án thuộc ngành điện

Kính thưa Quý vị!

Được phục vụ quý vị đã là một vinh hạnh, đâu kể khó khăn gian khổ, một nén cũng thơm một tiền cũng quý. Kema Vietnam luôn tận tâm, tìm mọi giải pháp tốt nhất để quý vị được việc với chi phí phải chăng, hợp lý. Chúng tôi cho rằng được việc là quan trọng nhất trong giai đoạn lịch sử này.

S  T  T Tên công trình/ dự án Chủ đầu tư Nội dung công việc
I. Công trình, dự án thuộc ngành điện
1 Thủy điện Huội Quảng, huyện  Mường La, tỉnh Sơn La Ban QLDA

Thủy Điện 1

Sử dụng vật liệu San Earth  cho xây dựng hệ thống tiếp  đất của Nhà máy Thủy điện  Huội Quảng.
2 Sửa chữa hệ thống tiếp địa cho 54 vị trí (ρ>1000Ω.m) từ 572 Đà Nẵng –  574 Thạnh Mỹ (M1), tuyến đường  dây 500KV. Công ty

Truyền tải Điện 2

Sử dụng vật liệu San Earth  cho sửa chữa, cải tạo hệ

thống tia tiếp địa của cột

500KV.

3 Sửa chữa hệ thống tiếp địa cho  69 vị trí (ρ>1000Ω.m) từ 572 Thạnh Mỹ – 583 Pleiku 2 (M1), tuyến  đường dây 500KV. Công ty

Truyền tải Điện 2

Sử dụng vật liệu San Earth  cho sửa chữa, cải tạo hệ

thống tia tiếp địa của cột

500KV.

4 Xây dựng Trạm biến áp 220KV khu  công nghiệp Hải Hà, huyện Hải Hà,  tỉnh Quảng Ninh. Ban QLDA Các công

trình Điện miền Bắc

Sử dụng vật liệu San Earth  xử lý hệ thống tiếp địa TBA  220KV Hải Hà.
5 Xây dựng Trạm biến áp 220KV Sông  Tranh 2, huyện Bắc Trà My,tỉnh Quảng Nam. Ban QLDA các  công trình điện  Miền Trung Sử dụng vật liệu giảm điện  trở đất San Earth M5C thi  công hạng mục tiếp đất của  TBA 220KV Sông Tranh 2.
6 Xây dựng Trạm biến áp 110KV Phú  Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ban QLDA

Lưới Điện miền Bắc

Sử dụng vật liệu San Earth  sửa chữa, cải tạo bổ sung hệ  thống tiếp địa của TBA  110KV Phú Bình.
7 Sửa chữa lớn đường dây 110KV 171,  172 A5.20 NĐ Cẩm Phả – E5.27 Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Công ty Lưới điện  cao thế miền Bắc Sử dụng vật liệu San Earth  cho sửa chữa, cải tạo hệ

thống tia tiếp địa của cột  110KV Cẩm Phả –

Vân Đồn.

8 Công trình xây dựng thủy điện Chi Khê,  Con Cuông, tỉnh Nghệ An Công ty CP năng  lượng AGRITA  Nghệ Tĩnh Sử dụng vật liệu San Earth  cho xây dựng hệ thống tiếp  đất của Nhà máy Thủy điện  Chi Khê.
9 Trạm 110KV Hải Hà, khu công nghiệp  TEXHONG Hải Hà, Quảng Ninh. Tập đoàn

TEXHONG

Sử dụng San Earth cho hệ  thống tiếp đất của TBA.
10 Trạm 220KV Sơn Hà, Quảng Ngãi Ban QLDA các  công trình điện  Miền Trung CPMB) Sử dụng San Earth cho hệ  thống tiếp đất của TBA.
11 Sửa chữa hệ thống tiếp địa cột cung  đoạn từ VT76-VT256 và cung đoạn  599-683 DZ 500KV Nho Quan –

Hà Tĩnh 1

Công ty

Truyền tải Điện 1

Sử dụng vật liệu San Earth  cho sửa chữa, cải tạo hệ

thống tia tiếp địa của cột

500KV.