Phương pháp thi công khoan giếng – Tạo điện cực thẳng đứng

SAN-EARTH M5C có thể được thi công theo chiều thẳng đứng nếu  không gian thi công hẹp và điện trở suất đất cho phép đạt mức điện trở đất yêu  cầu. Theo phương pháp thi công này, người ta sẽ khoan giếng có đường kính  từ 76 – 90mm vào trong đất (hoặc đá). Chiều sâu của giếng phụ thuộc vào yêu  cầu tính toán điện trở của hệ thống tiếp địa.

Nước được bơm hết lên từ đáy giếng (nếu có) rồi thả điện cực đồng vào  chính giữa giếng, sau đó đổ hỗn hợp SAN-EARTH M5C đã trộn với nước ở  dạng vữa bao quanh điện cực.

Quá trình này không chỉ tạo thành một điện cực với đường kính từ 76 – 90mm mà còn tạo ra một sự liên kết lý tưởng với môi trường đất xung quanh