Thí nghiệm – Chứng nhận

Được phục vụ quý vị đã là một vinh hạnh, đâu kể khó khăn gian khổ, một nén cũng thơm một tiền cũng quý. Kema Vietnam luôn tận tâm, tìm mọi giải pháp tốt nhất để quý vị được việc với chi phí phải chăng, hợp lý. Là nhà đại diện của Sankosha Việt Nam, với 90 năm lịch sự xây dựng, phát triển; một quá trình trầm tích kinh nghiệm và công nghệ, chúng tôi đã được rất nhiều thị trường chấp nhận, trong đó có Việt Nam.

Sau đây là một số chứng nhận, thí nghiệm mà chúng tôi được phép công bố

Kema-Vietnam-Gioi-thieu-Chung-nhan-Thi-nghiem

————————————————————————————————————-